Elektronikus aláírás: a sztori és ami mögötte van

Néhány évvel ezelőtt, ha hiteles dokumentumot szerettünk volna létrehozni, elkerülhetetlen volt a papír alapú, tollal való aláírás. Ma már ennél sokkal egyszerűbb dolgunk van, ami ráadásul nem csak hogy gyorsabb, de környezetkímélőbb módja is egyben a dokumentumok jogilag is hiteles jóváhagyásának. Az elektronikus aláírás az elmúlt években egyre ismertebb fogalommá és gyakorlati eszközzé vált, de vajon honnan indult és merre tart a technológia, ami mögötte van?

Aláírásunk a nevünk kézzel írott ábrázolása, amelyet személyazonosságunk és szándékunk igazolásaként a dokumentumra írunk. Az aláírásunk jogi célja tehát nem más, mint hogy személyazonosságunk igazoljuk, továbbá bizonyítéka annak, hogy az aláírt dokumentumban szereplő információkat jóváhagytuk. Az elektronikus aláírás ugyanezt teszi: elektronikus úton bizonyítja szándékunkat és jóváhagyásunkat az aláírt dokumentum tartalmával kapcsolatban.

Azt gondolhatnánk, hogy az elektronikus aláírás egy teljesen új dolog, olyan jogilag is elfogadott technológia, amit csupán napjainkban, de legalábbis az elmúlt években kezdtek el használni. Az igazság azonban az, hogy az elektronikus aláírás már évtizedek óta létezik, de csak az utóbbi években vált szélesebb körben ismertté. Napjainkra a dokumentumok hiteles aláírásának jól bevált és legmegbízhatóbb módjává vált.

Az elektronikus aláírás története
Biztos sokan meg fognak lepődni a dátumon, de egészen 1976-ig kell visszamennünk az időben. Ekkor jelent meg ugyanis két amerikai informatikus-matematikus (vagy ha úgy tetszik: kriptográfus), Whitfield Diffie és Martin Hellman írása, az Új direktívák a kriptográfiában címmel. Az elektronikus aláírás ötlete és megvalósíthatósága tőlük származik, azonban ez még csak elméleti és nem gyakorlati síkon mozgott, a technológia ugyanis akkoriban még nem volt adott hozzá. Innentől azonban felpörögtek az események.

Egy évre rá ugyanis három kriptográfus, bizonyos Ronald Rivest, Adi Shamir és Len Adleman, a moduláris számelmélet és a prímszámelmélet egyes tételeit felhasználva kifejlesztették napjaink egyik leggyakrabban használt titkosítási eljárását, amit neveik kezdőbetűiből, RSA-algoritmus néven ismert meg a világ. A hetvenes évek végén ezt az algoritmust használva megszülettek az első elektronikus aláírások, bár ezek még kezdetlegesnek számítottak.

Bő egy évtizednek kellett eltelnie, mire megjelent a Lotus Notes 1.0 nevű, személyi számítógépeken futó üzleti alkalmazás, mely ezt az RSA-algoritmust használva már képes volt elektronikus aláírást kínálni széles körben. Az e-aláírás tehát már a Microsoft Office előtti érában is elérhető volt, évekkel korábban, mint ahogy a PDF formátumot az Adobe megalkotta volna, még ha akkoriban vajmi kevesen is használták, elsősorban a jogi szabályozás hiánya miatt. Erre egészen az ezredfordulóig kellett várni.

A technológiának új lendületet a PDF formátumú dokumentumokba ágyazott e-aláírás lehetősége jelentette 1999-ben, melyet egy évvel követett az Egyesült Államokban az eSIGN (Electronic Signatures in Global and National Commerce) néven ismertté vált törvény. Ez megteremtette a digitális aláírások jogi hátterét, a legtöbb e-szerződést és e-aláírást ugyanolyan törvényessé és végrehajthatóvá tette, mint a hagyományos, papírral és tollal aláírtakat. Mikor 2008-ban az akkorra már digitális aláírást is tartalmazó PDF formátum nyílt szabvánnyá válik (ISO 32000 néven) már csak idő kérdése lett, hogy mikor terjed el szélesebb körben az elektronikus aláírás használata. Ehhez azonban az EU-ra is szükség volt.

2014 szeptemberében ugyanis az Európia Unió rendeleti szintre emelte a témával kapcsolatos szabályozást. Az eIDAS (Electronic Identification, Authentication and Trust Services, vagyis az elektronikus azonosítás-, hitelesítés- és bizalmi szolgáltatásokról szóló) rendelet az EU összes tagállamában elismeri az elektronikus aláírások hitelességét.

Az ittírdalá.hu szerepe
Ahogy jelenkorunk digitális gazdasága napról napra épül, minél hatalmasabb mennyiségű adattömegre és digitális munkafolyamatokra támaszkodva, az e-aláírások mindennapi használata is egyre inkább természetessé és elfogadottá (sőt, hamarosan eljön majd az a nap is, amikor elvárttá) válik, nem csupán az üzleti-, hanem a magánéletben egyaránt.

Ha szeretnél te is papírmentesen, biztonságosan, gyorsan és kényelmesen hiteles e-aláírással dokumentumokat jóváhagyni – vagy mással aláíratni –, használd bizalommal az ittírdalá.hu e-aláírás portálunkat, akár magán-, akár céges felhasználásról van szó.

Megosztás